Zhodnocení výsledků léčby a celkového přežití pacientů se seminomem varlat léčených radioterapií na onkologické klionice 2. LF UK a FN Motol v letech 1998-2013

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 25

Autoři: MUDr. Alexandra Hlaváčová; MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.

Plný text abstraktu není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014