Zhoubné novotvary mozku (C71) v datech Národního onkologického registru

Konference: 2014 7. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 06

Autoři: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Mgr. Michal Uher; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Incidence nádorů v České republice v období 2006-2010

Datum přednesení příspěvku: 7. 2. 2014