Zhoubný vliv onkologa na členy mysliveckého sdružení

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů

Číslo abstraktu: 072

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Pro mnoho onkologicky nemocných znamená ošetřující lékař mnohem větší nebezpečí, než samotná malignita. Zejména u nejbližších příbuzných a známých ztrácíme mnohdy bazální soudnost a pouštíme se do léčebných postupů, které nejenom nemají šanci na prodloužení života blízkých, ale dokonce výrazně snižují kvalitu časově omezeného života.
Předkládám kasuistiky a rozbory léčby dvou přátel z honitby Městských lesů Rokycany, kdy jeden onemocněl sarkomatoidním renálním karcinomem, druhý pak karcinomem pankreatu s generalizací do jater. Ani u jednoho z nemocných se mi nepodařilo ovlivnit průběh jejich onemocnění, jediným výsledkem mého snažení bylo, že strávili zbytek svého života v mé přítomnosti ve zdravotnickém zařízení, kdy i pochybuji , že to bylo ke kvalitní symptomatické péči nutné.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005