ZJIŠTĚNÍ PROJEKTU ŽIVOT BEZ OMEZENÍ – ZINTENZIVNĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – POROVNÁNÍ PÉČE O STOMIKY V ČESKÉ REPUBLICE, NĚMECKU A NA SLOVENSKU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: XI. Pacientské organizace a spolupráce s veřejností

Číslo abstraktu: XI/ 187

Autoři: Ing. Marie Ředinová

Srovnání péče o stomiky ve více zemích Evropy dosud nikdo neprovedl. Do projektu bylo zařazeno 298 stomiků z ČR, 114 ze zahraničí, lékaři, sestry. Bylo zjištěno, že shodné jsou v Německu, na Slovensku a v ČR dobře organizované skupiny stomiků, dobrovolníci pomáhající novým stomikům, výběr stomických pomůcek je dostatečný, stomické pomůcky jsou dostupné. Operace jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Mladí stomici se sdružují na facebooku nebo twitteru a zde sdílejí své zkušenosti. V Německu – na rozdíl od ČR – každý stomik dostane tolik pomůcek, kolik opravdu potřebuje, početní limity pomůcek pro stomika jsou stanoveny jako průměrné, nikoliv jako maximální, existuje velmi dobře organizovaná péče o stomiky, a to v předoperační i v následné péči, Deutsche ILCO uzavírá kooperační smlouvy s Darmzenter (nemocnice, kde operují střeva) – školení dobrovolníci navštěvují stomiky v nemocnicích a jsou bráni jako součást léčby – psychosociální podpora, smlouvy Deutsche ILCO s rehabilitačními klinikami zvyšují prestiž rehabilitačních klinik, stomaterapeuti navštěvují stomiky po jejich propuštění z nemocnice doma, vyberou nejvhodnější pomůcku a učí, jak s ní zacházet, radí a řeší i pozdější problémy. Standardní péče o onkologicky nemocné a stomiky je stanoven od roku 2014 závaznou směrnicí, Deutsche ILCO se účastní přípravy a prosazování zákonů, které se týkají jejich problematiky. V gremiích má poradní právo a právo podávat návrhy, účastní se vypracování doporučených léčebných postupů a vypracování a revize kritérií léčebných center (oncological centres CCCs). Na Slovensku – na rozdíl od ČR – existuje statistika o počtu a důvodech založení stomie, je silná Rada lékařů při SLOVILCO, úzce se stomiky spolupracuje, skupiny stomiků vznikají za podpory sester a lékařů, stomici běžně dostávají průkazy zdravotně postižených, stomici mají nárok na příplatky na hygienu, dietu, dopravu, úpravu bytu, existuje hustá síť regionálních skupin stomiků, nemocnice spolupracují se školenými dobrovolníky ILCO. V ČR chybí jednotný systém péče o stomiky. Jen 25 % stomiků má možnost navštěvovat stomaporadny. Sestry pracující v těchto poradnách nejsou za tuto práci bodově hodnoceny. Ceny stomických pomůcek se započítávají do finančních limitů nemocnic a lékařů, což přináší problémy lékařům i pacientům. Jen 43 % nových stomiků dostane při propuštění z nemocnice dostatek informací. To by se jistě dalo zlepšit. Více o projektu a jeho zjištěních najdete v závěrečné zprávě v Manuálu pro zdravotníky, stomiky a zaměstnavatele (k dispozici na stánku Českého ILCO).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015