ZKUŠENOSTI S BEZHEPARINOVÝM PORTEM

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Sesterská sekce

Číslo abstraktu: 046

Autoři: Kateřina Zítková

Porty představují řešení nevyhovujícího žilního přístupu nejen pro onkologické pacienty. Jde o velmi komfortní zakončení centrálního katétru, které je někdy nutné pro zabezpečení indikovaného typu léčby. V některých případech řeší možnost aplikace do periferie poškozené předchozí léčbou cytostatiky. Vyžaduje používání speciálních jehel.

Porty, jako i jiný zdravotnický materiál, prošly od doby svého vzniku určitým vývojem a v současnosti umožňují aplikaci nejen infuzních roztoků, transfuzních derivátů, ale i kontrastních látek před kontrastními rtg vyšetřeními a odběry krve u pacientů, kteří nemají jiný žilní přístup.

Toto vše na našem pracovišti nejlépe splňují nejvíce používané Bard porty s katétrem Groshong, který zabraňuje zpětnému návratu krve do systému katétru. Tím, že nevyžaduje proplach a ukončení aplikace heparinovou zátkou, nezkreslují se výsledky odběrů – jde tedy o bezheparinový port.

Užívání tohoto systému má svá pro i proti. Pacientů s těmito porty neustále přibývá.

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012