Zkušenosti s robotickým monitorovacím systémem RP-7 v praxi.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: IV. Informatika v onkologii

Číslo abstraktu: 026

Autoři: MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.; H. Buřilová

RP-7 je systém zprostředkující prostřednictvím internetu vzdálenou vizuální i verbální komunikaci mezi lékaři a mezi lékařem a pacientem. Díku využití protokolu WI-FI umožňuje volný pohyb zařízení po oddělení intenzivní péče a dostupnost prakticky každého lůžka.

Na ARO Masarykova onkologického ústavu je využíván od listopadu r. 2006.

Přínosem je především možnost častějších kontrol pacientů na intenzivních lůžcích jejich ošetřujícím lékařem mimo pracovní dobu a poskytnutí konzultace. Pohotovostní služba je samozřejmě obsazena specializovaným lékařem, ale lékař který pacienta dokonale zná dokáže na základě vyhodnocení trendu dříve odhadnout komplikace. Principem tedy není nahrazení přítomnosti lékaře u intenzivního lůžka strojem, ale naopak zintenzivnění dostupnosti specialisty v mimopracovní době. Kromě toho je využíván ke komunikaci s imunokompromitovaným onkologickým pacientem.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007