Zkušenosti ze seminářů „Jak komunikovat a netrápit (se)“

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Obtížné komunikační situace v onkologické paliativní péči

Číslo abstraktu: 36

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Ve spolupráci s Českou onkologickou společností a za podpory Nycomed.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011