Zkušenosti ze stáže – Mayo Clinic

Konference: 2015 8. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 03

Autoři: MUDr. Alberto Malucelli; MUDr. Tomáš Kazda

Dr. Malucelli a Dr. Kazda prezentovali vlastní zkušenosti z roční stáže na klinice Mayo v Rochesteru, Minnesota. Po introdukci s historickými údaji o klinice Mayo, Dr. Malucelli poskytoval informace o aktuálním stavu kliniky, která je třetí největší nemocnicí ve Spojených Státech a věnuje vědě každý rok budžet, který je srovnatelný s roční investicí celého Českého státu do výzkumu. Presentoval poté osobní zkušenosti ze stáže, kde pracoval pod vedením Prof. Iana Parneyho, neurochirurga, který se zaměřuje na výzkum o mozkových nádorech. V hlavním projektu, kterému se Dr. Malucelli věnoval, zkoumal vlastnosti a chování specifických tumorů, které obsahují mutaci genu pro protein Isocytrát Dehydrogenáza (IDH). Táto genetická anomálie působí v nádorových buňkách zvýšenou koncentraci jedné sloučeniny, 2-HydroxiGlutarát (2-HG), která hraje roli v samém vzniku nádorového onemocnění.  Ve spolupráci s týmem biologů a fyziků byla vyvinuta na Mayo nová metodika na neinvazivní detekci 2-HG pomocí Magnetické Resonance (MR) v nádorech implantovaných do mozku laboratorních myší a se korelovala presence či absence sloučeniny s agresivním či méně agresivním chováním tumoru v nemocných zvířatech. Dr. Kazda prezentoval svoje zkušenosti ze stáže na klinice Radioterapie v Mayo pod vedením Dr. Laak. Během stáže se věnoval použití PET vyšetření v naplánování radioterapie u pacientů s mozkovým nádorem.

 

Podpořeno Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), projektem FNUSA-ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123)

Datum přednesení příspěvku: 13. 2. 2015