ZPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ KOO PERATIVNÍ SKUPINY PRO NEUROENDOKRINNÍ NÁDORY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory; Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: XVII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: 235

Autoři: MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014