Zvýšení efektu adjuvantní hormonální léčby u postmenopauzálních nemocných s karcinomem prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>IV. blok: Systémová terapie</b>

Číslo abstraktu: 019

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA

Efekt tamoxifenu v adjuvantní hormonální léčbě
Pětiletá hormonální adjuvantní léčba tamoxifenem u postmenopauzálních nemocných s karcinomem prsu a pozitivními receptory pro steroidní hormony prokázala snížení rizika nádorové rekurence o 47% a redukci úmrtí o 26%. Riziko vzniku kontralaterálního karcinomu prsu se snížilo na polovinu. Tento jasný klinický benefit tamoxifenu je však vykoupen čtyřnásobným zvýšením rizika endometriálního karcinomu a zvýšením rizika tromboembolické nemoci .

Nový standard adjuvantní hormonální léčby:
Aplikace anastrozolu ve studii ATAC u postmenopauzálních nemocných s karcinomem prsu snížila riziko první události u nemocných s pozitivními receptory o 18% oproti tamoxifenu a snížila incidenci kontralaterálního karcinomu prsu o 44%. Léčba anastrozolem je doprovázena významně nižší incidencí závažných vedlejších účinků a tedy i signifikantně nižším procentem nemocných, u kterých je třeba léčbu pro intoleranci ukončit.

Zvýšení efektu adjuvantní hormonální léčby:
Studie ATAC prokázala , že adjuvantní léčba anastrozolem je pro nemocnou výhodnější než tamoxifen. Může však z podání anastrozolu profitovat skupina nemocných, které jsou stále léčeny adjuvantně tamoxifenem?
Studie ITA zkoumala 426 operovaných postmenopauzálních nemocných s karcinomem prsu, s pozitivnímu axilárními uzlinami, pozitivními receptory pro steroidní hormony. Tyto nemocné byly léčeny 2-3 roky tamoxifenem, než byly randomizovány do dvou studijních ramen. V prvém rameni nemocné pokračovaly v léčbě tamoxifenem , či v druhém rameni byl tamoxifen nahrazen anastrozolem.
Design studie ITAPo 2-3 letech této léčby prokázal s anastrozol během adjuvantní léčby snížení rizika první události o 64% proti nemocným, pokračujícím v léčbě tamoxifenem. (HR = 0,36 , 0,17 – 0,75 , p= 0,006) Tato léčba je také ve shodě s výsledky studie ATAC lépe tolerována.

Závěr: Nasazení anastrozolu po 2-3 leté adjuvantní léčbě tamoxifenem vede k signifikantnímu 64% snížení rizika první události proti nemocným pokračujícím v léčbě

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004