Dotazník - průlomová bolest (PB) - připomínka

Připomínáme a žádáme pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Úvod k průzkumu a Dotazník - průlomová bolest (PB)
najdete na stránkách Sekce podpůrné léčby