Dotazník - průlomová bolest (PB)

Dotazník - průlomová bolest (PB)

Nejenom členy Sekce podpůrné léčby,  ale také pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Vážení kolegové a kolegyně,

Jedním z klíčových témat, kterému se chce Sekce podpůrné léčby ČOS věnovat, je problematika průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním. Přestože průlomová bolest a možnosti její léčby jsou odbornými společnostmi definovány, každodenní praxe to nemusí z rozličných důvodů zcela reflektovat. S cílem zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi jsme připravili tento specifický krátký dotazník.
S prosbou o jeho vyplnění a spolupráci oslovujeme nejen vás - členy sekce podpůrné léčby, ale také obecně pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, bez kterých by systémová podpůrná péče o naše pacienty nebyla možná.
Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Za Vaši spolupráci předem děkujeme.

prof. MUDr. Samuel Vokurka ,Ph.D. předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP
doc. MUDr. Luboš Holubec, PhD., MBA ,člen Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP

Dotazník - průlomová bolest (PB)

Budete-li považovat za vhodné, lze zaškrtnout i více odpovědí v rámci jedné otázky. 

1) U pacientů s opioidy léčenou základní onkologickou bolestí se setkávám s výskytem průlomové bolesti:

2) Ohledně výskytu průlomové bolesti u pacientů s opioidy léčenou základní onkologickou bolestí:

3) Když zaznamenám u pacienta výskyt ataky průlomové bolesti tak:

4) U pacientů s metastázami do skeletu:

5) Od diagnózy atak PB je její léčba zahájena:

6) Za vhodný postup u pacientů s metastázami do skeletu považuji:

7) Rescue medikaci ( předepsání jednoho balení nejmenší síly rychle působícího opioidu pacientům s opioidy léčenou základní onkologickou bolestí ) považuji za :

8) Během léčby nádorové bolesti s opiody doporučuji i některé další medikace:

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
Bolest a léčba bolesti