Hospicová péče

Zdravotnickým pracovníkům, pacientům a jejich blízkým nabízí ČOS také přehled hospiců a ambulancí bolesti s kontakty na tato pracoviště.

V části pro veřejnost je k dispozici: