Supervize psychologa při práci zdravotníků s rodinou pacienta

  • (Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol)

Roli psychologa na onkologii ukazuje přednášející na příkladech ze své praxe. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 6. psychoonkologického sympózia v Olomouci.