Supervize psychologa při práci zdravotníků s rodinou pacienta

  • (Odd.klinické psychologie, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol)

Roli psychologa na onkologii ukazuje přednášející na příkladech ze své praxe. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky 6. psychoonkologického sympózia v Olomouci.