6. psychoonkologické sympózium, Olomouc 2015 - Není hanba říci si o pomoc !

6. psychoonkologické sympózium, Olomouc 2015 - Není hanba říci si o pomoc !

9. září 2015 se sešli psychoonkologové na svém tradičním sympóziu ve Fakultní nemocnici Olomouc. Ve středu zájmu 6. ročníku stál zdravotnický personál a možnosti psychoonkologa v pomoci lékařům a sestrám, kteří se starají o onkologické pacienty. Přednášky obsáhly témata, která přináší lidská komunikace v tak náročném prostředí, jakým je onkologické pracoviště, od specifik ženského zdravotnického kolektivu, přes mobbing a bossing, využití Bálintovských skupin až po doprovázení umírajícího pacienta. Sympózium zahájil exkursem do historie hematoonkologie a psychoonkologie prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. 

Seznam přednášek 

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

Přednášky byly natočeny ve spolupráci s portálem MojeMedicina.