Je prožívání kvality života pacientů mužů odlišné od pacientek?

Muži a ženy jsou dva odlišné „světy", mající v určitých ohledech rozdílné vnímání ale zejména rozdílné potřeby.

Rozdílnosti mužů a žen ovlivňují všechny situace, vztahy i systémy a tedy i kvalitu života a její prožívání. Pokud o rozdílnostech obou světů nevíme, vzniká riziko konfliktů a nedorozumění, které vyplývají nejčastěji z toho, že se opačná pohlaví chovají k sobě podle toho, co by potřebovali oni sami.

Přednáška zazněla na 3. psychoonkologickém sympóziu, které se věnovalo kvalitě života onkologicky nemocných a podává přehled rozdílností v přístupu k nemoci a ke kvalitě života pacientů a pacientek, jejichž úplná akceptace pečujícími osobami by přinesla velmi pozitivní kvalitu života a umožnila by nemocným cítit se být sami sebou.

Přednáška je určena především zdravotnickým odborníkům, ale lze ji doporučit i blízkým nemocného, stejně jako zdravým, kteří se pokouší komunikovat s bytostmi opačného pohlaví. Pomůže vám uvědomit si rozdílnosti mezi muži a ženami v potřebách, v hodnotovém žebříčku, v uspokojení, v komunikaci, v motivaci, v přístupu k problémům a k duševní hygieně a v neposlední řadě ve vnímání nemoci a kvality života v případě vážného onemocnění.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky z 3. psychoonkologického sympózia v Hradci Králové.