Mírnění strachu ze smrti a umírání u našich pacientů

Mírnění strachu ze smrti a umírání u našich pacientů

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého elektronického dotazníku (2 minuty), který se týká zásadního a málo řešeného tématu a tím je mírnění strachu a úzkosti ze smrti a umírání u našich pacientů. Dotazník je zcela anonymní a získané výsledky budou prezentovány na odborných onkologických fórech.

Věnujte, prosím, dvě minuty a vyplňte dotazník zde.

Za výzkumnou skupinu

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.