Rozhovor s pacientkou v krizi – ve fázi popření nemoci

Příběh o tom, když v rámci vyrovnávání se s nemocí pacient svou nemoc popře a v této fázi setrvá až do konce.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 4. psychoonkologického sympózia v Brně.

Klíčová slova
přednáška - video; video