4. psychoonkologické sympózium, Brno 2013 - Komunikace s onkologickým pacientem v krizi.

4. psychoonkologické sympózium, Brno 2013 - Komunikace s onkologickým pacientem v krizi.

11. září 2013 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. Poslechněte si přednášky zabývající se komunikací s pacientem a jeho nejbližšími v jednotlivých fázích psychické odezvy na nádorové onemocnění podle modelu Kübler-Ross. Kazuistiky a ukázky práce psychologa s pacientem ve fázi šoku, popření, agrese, smlouvání a deprese jsou určeny především lékařům a sestrám pracujícím s onkologickým pacientem.

Seznam přednášek

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

Sympózium zahájila Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČLS J.E.P. a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Předseda České onkologické společnosti a ředitel MOÚ Brno. Úvodní slovo si můžete poslechnout v pozvánce na webcast.

Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester. Přednášky byly natočeny ve spolupráci s portálem MojeMedicina.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter