Úvodní slovo k 6. Psychoonkologickému sympóziu

Sympózium zahájil prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. exkursem do historie hematoonkologie a psychoonkologické pomoci pacientům, jejich rodinám i zdravotnickému personálu.  

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky 6. psychoonkologického sympózia v Olomouci.