Zahájení 8. psychoonkologického sympózia, Plzeň 2017

8. psychoonkologické sympózium v Plzni zahájil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky 8. psychoonkologického sympózia v Plzni.

Klíčová slova
video