Zahájení 8. psychoonkologického sympózia, Plzeň 2017

8. psychoonkologické sympózium v Plzni zahájil prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 8. psychoonkologického sympózia v Plzni.

Klíčová slova
přednáška - video; video