Z pohledu onkologa v kontextu integrativní medicíny

Na 9. psychoonkologickém sympóziu zazněla také přednáška o integrativní medicíně. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 9. psychoonkologického sympózia v Liberci.