9. Psychoonkologické sympózium v Liberci: "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí"

9. Psychoonkologické sympózium v Liberci: "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí"

V září 2018 se konal 9. ročník Psychoonkologického sympózia pod názvem "Mikrosvět onkologie - místo setkávání lidí a profesí". Přednášky byly určené především zdravotníkům a obsáhly mikrosvěty onkologického pacienta, které jej v době nemoci ovlivňují a mají vliv na jeho léčbu a na kvalitu jeho života. Podívali jsme se na mikrosvět nemocnice, partnerských a pracovních vztahů a přátel. Sympózium se věnovalo i integrativní medicíně a paliativní péči. Poslechněte si přednášky.        

Seznam přednášek 

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

V rámci sympózia zazněla také přednáška PhDr. Ing. Martina Pospíchala z cyklu #MysliProtiRakovine. Přednáška, určená laikům i odborníkům, zazněla nejen v Liberci, ale také v Praze a v Brně. Níže najdete odkaz na záznam první pražské přednášky ze 4. září 2018, která byla stejná jako přednáška v Liberci.