Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 778 zrušit všechny filtry

Evropská komise schválila novou injekční (subkutánní) formu Herceptinu (trastuzumab) pro léčbu HER2-pozitivního karcinomu prsu. Schválení je určeno pro léčbu časného i metastatického karcinomu prsu. Subkutánní forma je podávána během 2-5 minut, ve srovnání se standardní intravenózní formou podávanou 30-90 minut. 

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Na základě opakovaných jednání mezi zástupci výboru Společnosti českých patologů a plátci došlo k rozšíření a upřesnění sítě referenčních laboratoří.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Výzva

Společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. oznamuje touto cestou, že zajistila cestou mimořádného dovozu léčivý přípravek s obsahem léčivé látky cyclophosphamidum (50 mg v jednotce lékové formy) v perorální formě, tak aby byla zajištěna péče o nemocné pacienty, po ohlášeném ukončení dostupnosti jediného v ČR registrovaného cyklofosfamidu p.o.- CYCLOPHOSPHAMIDE ORION por.tbl.obd.

Doc.PhDr. Věra Linhartová, CSc.

Představme si hokejový či fotbalový tým. Kvalitní výkon každého jednotlivého hráče, na pozici vymezené mu pravidly a taktikou hry, podmiňuje konečné vítězství sportovního týmu. Jen taková hra je efektivní! Průkazný příklad ze sportu lze snadno přenést do jakékoliv lidské činnosti, kterou nemůže vykonat sám jednotlivec.

Informace o obnovení distribuce. 

Zúčastněte se celoevropského průzkumu! Z České republiky má ESMO málo odpovědí a prosí o víc! 

Průzkum ESMO určený mladým onkologům. YOC (ESMO Young Oncologist Committee) organizuje celoevropský průzkum s cílem porozumět, jak mladí lékaři v onkologii vnímají svou práci, jaká je jejich situace na samém začátku kariéry a jak tato situace ovlivňuje jejich profesionální a soukromý život. Podobný průzkum již byl prováděn v jednotlivých zemích, ale toto je první studie, která se zajímá i o stupeň vyhoření u evropských onkologů. Studie již probíhá několik měsíců a ESMO má zatím odpovědi od 500 mladých evropských onkologů, ale z některých zemí, včetně té naší se zúčastnilo velmi málo lékařů.  

Doporučení bylo odsouhlaseno a přijato na zasedání Národní imunizační komise dne 16. dubna 2013.

MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Pacienti s Barrettovým jícnem by měli mít adekvátní léčbu gastroezofageálního refluxu i v případě absence potíží. Je indikována pravidelná endoskopická dispenzarizace pro riziko vzniku dysplastických změn a adenokarcinomu.

MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.

Prevence onkologických onemocnění je vždy tou lepší variantou, kdy se opravdu snažíme přesvědčit na jedné straně naše registrované pacienty/ klienty, ale na straně druhé i sami sebe, tedy nás lékaře, abychom byli navzájem aktivnější. Úvaha především o komunikaci mezi lékaři v primární péči a specialisty.

Prevence a léčba závislosti na tabáku - BOD 2013

Dne 18. dubna 2013 se v rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky konal Workshop "Závislost na tabáku". Odeznělo sedm přednášek, které jsme pro vás natočili a můžete si je tak poslechnout přesně tak, jak odezněly v sále.

MUDr. Alena Valíčková

Data potvrzují, že výskyt zhoubných onemocnění v české populaci je vysoký a dobrou léčebnou vyhlídku mají ty nádory, které se podaří zachytit včas. Proto je třeba pracovat s veřejností a nacházet způsoby, jak ji srozumitelně a systematicky informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné onemocnění pomohou pouze systematická primární a sekundární prevence. Přednáška přináší výsledky preventivní onkologické ambulance MOÚ v posledních šesti letech. Dokumentovaný onkologický záchyt se pohybuje kolem 0,5%.

Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

V posledních 20 letech stoupá strmě incidence karcinomu prostaty, především zachyceného v časných stadiích a s nízkou dediferenciací. Naprostá většina těchto pacientů pak podstoupí radikální prostatektomii se všemi negativními důsledky na jejich kvalitu života. Prezentace předkládá argumenty zástupců konzervativního postupu u zmíněných forem karcinomu. Tento trend nachází stále více příznivců v řadách specialistů, především urologů.

Nutriční podpora v onkologii - přednášky BOD 2013

Dne 18. dubna 2013 se v rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky konala také sekce na téma Nutriční podpora v onkologii. Lékaři, nutriční terapeutky a sestry prezentovali sedm témat, které jsme pro vás natočili a můžete si je tak poslechnout přesně tak, jak odezněly v sále.  Pod některými přednáškami najdete také krátký kvíz, na kterém si můžete vyzkoušet Vaše znalosti z problematiky nutriční podpory u onkologického pacienta. 

MUDr. Petr Prošvic

Nádory penisu a nádory testikulární patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. Přesto jsou významné především pro své sociální důsledky. Testikulární nádory patří k nejčastějším nádorovým onemocněním mladého věku. Karcinom penisu je na druhou stranu preventabilní.