Hereditární nádorová onemocnění V. - Supplement časopisu Klinická onkologie

Hereditární nádorová onemocnění V. - Supplement časopisu Klinická onkologie

Po třech letech vychází další supplementum Klinické onkologie na téma hereditární nádorová onemocnění, tentokrát v pořadí již páté. Těmito supplementy se autorský kolektiv snaží předat lékařům další informace o syndromech, indikacích, hodnocení výsledků testování pomocí sekvenování
nové generace (new generation sequencing – NGS), ale i o léčbě nádorů a vzácných dědičných nádorových onemocnění.

Z Editorialu: 

Genetické testování dědičných nádorových nemocí se ve všech laboratořích přesunulo od testování individuálních genů k testování panely mnoha genů pomocí NGS. Testování NGS je jedinou metodou, která může být použita v diagnostice nádorových syndromů a je hrazena pojišťovnami. Laboratoře musí splnit akreditační podmínky Českého institutu pro akreditace. Každá laboratoř může používat jiný panel k testování, panely však musí obsahovat minimálně 22 určených genů pro hlavní nádorové syndromy. Přečtěte si celý Editorial.

Hereditární nádorová onemocnění V., Supplementum 2 časopisu Klinická onkologie, ročník 32.