Umělá inteligence, výrazný pomocník u obrazové diagnostiky.

Umělá inteligence, výrazný pomocník u obrazové diagnostiky.

V současné chvíli dochází v diagnostice k mnoha nevynuceným chybám. Ty mohou mít za následek pozdější odhalení nálezu pacienta, tedy i pozdější nasazení léčby s menší nadějí na uzdravení a mnohonásobně vyšší cenovkou pro zdravotní systém. Zatímco dle běžných vyjádření se nepřesnost popisu u obrazových vyšetření okolo pěti procent, dle různých studií se nepřesnost pohybuje mnohem výše: až ve 25 % případů. Pomoci snížit toto číslo mohou mimo jiné doporučující systémy umělé inteligence, které pomáhají lékařům lokalizovat nález, zpřesnit tak popis a poskytnout lékaři okamžitý druhý názor.

Umělá inteligence (AI) má obrovský potenciál pro zlepšení kvality lékařské péče a léčebných výsledků. Pomáhá při interpretaci rentgenových snímků, což může přispět k identifikaci nádoru nebo jiné patologické změny, při vyhodnocování laboratorních testů, či při návrhu léků ve farmaceutickém průmyslu. Tyto systémy, po správné implementaci do systémů, které lékař v praxi využívá, mohou pomoci výrazně navýšit a zrychlit proces diagnostiky u screeningových programů, stejně jako v každodenní klinické praxi. Benefity mohou být i ve vyrovnání kvality péče mezi nemocnicemi a jednotlivými lékaři. Umělá inteligence se neunaví a poskytne lékaři vždy stejný druhý názor. Tyto systémy mohou využívat jak radiologové, tak v případě nutnosti i internisté a pneumologové.

Pro příklady z praxe nemusíme chodit daleko. Podobná řešení u nás zavádí česká společnost Carebot, ta umělou inteligenci implementuje přímo do tzv. PACS systémů, které v nemocnicích radiologové využívají pro prohlížení obrazových vyšetření pacientů. Jejich systém pro detekci nálezů na RTG hrudníku odhaluje 7 nejčastějších nálezů, včetně podezřelých lézí indikující počínající rakovinu plic. Umělá inteligence Carebot v současnosti prochází certifikací zdravotního prostředku, po jejímž úspěšném absolvování nalezne své místo v ordinacích po celé Evropě. Český tým, který spolupracuje s více než 40 radiology z Evropy, chystá další řešení pro mamografie, nebo CT plic.

V poslední době na sebe upozornili rozsáhlou klinickou studií, publikovanou v rámci Evropského radiologického kongresu ve Vídni, která dokazuje přesnost umělé inteligence při diagnostice pacientů ze specializovaného onkologického centra. Pacienty s podezřením na karcinom plic dokázala AI z rentgenových snímků hrudníku správně určit v 91 % případů, přičemž záchyt radiologů se pohyboval mezi 29% správně určených pacientů u juniorních radiologů po 81% u těch nejzkušenějších. Obdobné studie naznačují, že umělá inteligence může hrát v diagnostice karcinomů i dalších nálezů důležitou roli.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
AI; diagnostika