Dostupnost lomustinu

Informace o obnovení distribuce. 

 

Skladové zásoby byly prověřeny, potenciálně defektní kusy vyřazeny, vše zkontrolováno a schváleno SÚKLem a nyní je opět CEENU (lomustin) k dispozici v rámci standardní distribuce.
K dispozici je nyní cca 50 ks balení, což by mělo pokrýt potřebu pro domácí trh do další dodávky (cca koncem roku). Vzhledem k tomu, že není CEENU v sousedních zemích v prodeji, část balení může být reexportována. Výrobce doporučuje lékařům při preskripci kontaktovat výrobce (Pavel.Popely@bms.com), aby věděl, že objednávku distributora směřuje pro českého pacienta.