Informace k nové úhradě BRAFTOVI+ERBITUX

Od 1.8.2021 je Enkorafenib (BRAFTOVI) v kombinaci s cetuximabem (Erbitux) hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF, kteří již dříve podstoupili systémovou terapii
(zahrnující oxaliplatinu) a mají stav výkonnosti (ECOG) 0-1.

Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo projevů neakceptovatelné toxicity, pokud nastanou dříve1.

Uvedená kombinace enkorafenib + cetuximab v dané indikaci bude hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, i když bude uvedena v indikačním omezení pouze jednoho z uvedených přípravků.

Kombinace cetuximabu s enkorafenibem je zároveň zahrnuta v doporučení v Modré knize2

Reference:

  1. https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php
  2. Modrá kniha České onkologické společnosti, 27. aktualizace, 2021