Léčba kostního postižení u malignit: ESMO Clinical Practice Guidelines Update

Léčba kostního postižení u malignit: ESMO Clinical Practice Guidelines Update

Přednáška o terapii pacientů s kostními metastázami zazněla na Jihočeských onkologických dnech 2022. Terapie pacientů s kostními metastázami musí být vedena v MDT, jako součást multimodální terapie. Kostní postižení provází karcinom prsu (70%), prostaty (85%), plic (40%) a ledvin (40%), především však maligní myelom (MM) (95%). SRE jsou asociovány se ztrátou mobility, sociální dysfunkcí, zhoršením kvality života (QoL), zvyšuje nutnost zdravotní starostlivosti a zkracuje přežití.

Prezentaci si můžeme otevřít v pdf.