Nespotřebovaný zbytek balení léčivého přípravku

Právní pohled na problematiku úhrady tzv. nespotřebovaného balení  léčivého přípravku.

Ze strany zdravotních pojišťoven se lze setkat s názorem, že budou hradit pouze adekvátní část balení léčivého přípravku spotřebovaného pacientem, nikoli celé balení. V periodiku Medicína po promoci číslo 1 z letošního roku byla publikována právní analýza zkoumající soulad totoho názoru s právními předpisy.  Autory jsou  Vladimír Bíba, Ondřej Dostál a Josef Suchopár. 

Přečtěte si analýzu na stránkách Medicina po promoci