Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u pacientů s onkologickým onemocněním

V současné době jsou v ČR dostupné neutralizační protilátky bamlanivimab (společnosti Eli Lilly) a koktejl protilátek kasirivimab a imdevimab (REGN-COV2, společnosti Regeneron a Roche) pro léčbu lehkého onemocnění COVID-19 u pacientů s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu.

Použití této neregistrované léčby  je možné na základě dočasného povolení dle Rozhodnutí MZČR ze dne 11.2.  a 2.3. 2021.

Jedná se o neutralizační humánní monoklonální protilátky zaměřené proti spike proteinu viru SARS-COV-2.  Hodnocení protilátek v profylaktickém podání, podání u hospitalizovaných a ambulantních pacientů stále probíhají. 

Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Rozhodnutí MZČR umožňuje  ambulantní podání u pacientů s lehkým průběhem onemocnění COVID-19 do 3 dnů od zjištění SARS-COV-2 pozitivity a současně do 7 dnů od počátku příznaků u pacientů s alespoň jedním definovaným vysokým rizikem zhoršení klinického stavu

Jedním z definovaných rizik pro progresi do závažného COVID-19 je aktuálně probíhající léčba u onkologického pacienta (celý výčet skupin rizikových pacientů je uveden v Rozhodnutí MZČR, viz odkaz níže). Protilátky lze podat také u hospitalizovaného pacienta, u kterého je důvodem hospitalizace jiný stav než COVID-19.

Zdravotnická zařízení, kde lze neutralizační protilátky aplikovat, jsou v Rozhodnutí MZČR definována jako zdravotnická lůžková zařízení s urgentním příjmem typu I a II, a další pracoviště např. IKEM, MOÚ (celý výčet uveden v plném znění Rozhodnutí, viz odkaz níže). Protilátky se aplikují v těchto zařízeních na místech k tomu určených, např. covidových stacionářích.

Odkazy na  plné znění Rozhodnutí MZČR:

 Rozhodnutí MZČR bamlanivimab

Rozhodnutí MZČR kasirivimab a imdevimab_REGN-COV2

Klíčová slova
COVID-19