Rok 2021 – Milník nejen v léčbě karcinomu prostaty - záznam webináře

Česká onkologická společnost ve spolupráci se společností Janssen nabízí záznam symposia, jehož cílem bylo upozornit na aktuality z oblasti onkologie a zároveň představit horké novinky v léčbě karcinomu prostaty. Odborným garantem semináře je doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP.

Program 

  • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA – Rok 2021 – milník nejen v léčbě karcinomu prostaty
  • prof.MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. – nmCRPC: Není na co čekat
  • MUDr. Jana Katolická, Ph.D. – ERLEADA® (apalutamid): Jednejte včas, prodlužte přežití
  • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA – Novinky z ČOS a důležitost spolupráce KOC/ROS
Klíčová slova
Zhoubné nádory prostaty