Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-O3: aktualizace 2018

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) byla původně vytvořena pro potřeby onkologických registrů, přičemž poslední vydání (MKN-O3) bylo publikováno v roce 2000, česká verze je z roku 2004. Aktualizované části MKN-O3 byly v letošním roce publikovány ve formě " ICD-O-3 Update Guidelines" a přeloženy do češtiny. Změny jsou zaznamenány v přehledné tabulce, která uvádí nové doporučené termíny pro označení nádorů a jejich synonymické označení a nové kódy.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na konferenci Klasifikon 2018 a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, popis zdravotní péče a klinické klasifikační systémy, navštivte web ÚZIS, kde najdete všechny přednášky z konference.

Klíčová slova
přednáška - video