Mezinárodní klasifikace nemocí pro rok 2018 elektronicky i tiskem

Mezinárodní klasifikace nemocí pro rok 2018 elektronicky i tiskem

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydal aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů pro rok 2018. K dispozici je e-vydání (pdf, csv) a všechny tři aktualizované svazky vychází také tiskem, poprvé po deseti letech. Pro účely výuky kódování byl na verzi 2018 aktualizován také interaktivní výukový program MKN-10, který začínající i zkušenější kodéři naleznou na stránkách ÚZIS v češtině!   

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN)  je publikace Světové zdravotnické organizace, která kodifikuje systém označování a klasifikace onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností. MKN se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vykazování zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.

Aktuální verze MKN-10

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností. Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace.

V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2018.

Změny MKN-10 pro rok 2018 přiblížil během Konference KlasifiKon 2017 v krátkém rozhovoru pracovník Oddělení klinických klasifikací DRG ÚZIS ČR a člen týmu editorů MKN-10 Mgr. Dalibor Slovák.

Informace o změnách v aktualizaci 2018 byly podrobněji shrnuty také v přednášce v rámci konference Klasifikon 2017. Poslechněte si její záznam

O MKN 

MKN původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

Podrobnější informace a elektronické podklady naleznete na zvláštní stránce webu ÚZIS ČR věnované MKN (a v levé části této stránky).