11. Zhoubné novotvary kůže - online novelizace Modré knihy


Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 1. 4. 2024 byla novelizována kapitola číslo 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44).

Text novelizace:

Pembrolizumab je nově hrazen od 1. 4. 2024 pro adjuvantní léčbu maligního melanomu ve stadiu IIB a IIC u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších.

Kapitola 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)