23. Uveální melanom - online novelizace Modré knihy


Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 1. 4. 2024 byla novelizována kapitola číslo 23. UVEÁLNÍ MELANOM (C69.3, C69.4).

Text novelizace:

Tebentafusp je nově hrazen od 1.4.2024 v monoterapii pro léčbu dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým uveálním melanomem s pozitivním lidským leukocytárním antigenem (HLA)-A*02:01 a se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG, kteří dosud nebyli léčeni systémovou protinádorovou léčbou pro neresekovatelné nebo metastatické onemocnění.

Kapitola 23. UVEÁLNÍ MELANOM (C69.3, C69.4)