Online novelizace 28. vydání Modré knihy - kapitola 16. Zhoubný novotvar těla děložního (C54)

Kapitola 16. Zhoubný novotvar těla děložního (C54) byla novelizována. Došlo ke změně v podkapitole 16.3.1 Cílená léčba recidivujícího onemocnění, Kombinace pembrolizumabu s lenvatinibem. 

16.3.1 Cílená léčba recidivujícího onemocnění

původní znění 

Kombinace pembrolizumabu s lenvatinibem je indikována k léčbě pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria s progresí onemocnění při léčbě nebo po předchozí léčbě chemoterapií obsahující platinu, který není MSI-H nebo dMMR.
Uvedená cílená léčba není dosud hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

je nahrazeno novým zněním dle evropského SPC: 

Hlavní autorka změny: MUDr. Mária Zvaríková, Pracovní skupina Modré knihy pro onkogynekologii

Kapitola 16. Modré knihy