Online novelizace 26. vydání Modré knihy - kapitola 17.1.2.2 Pacientky, u nichž je předpoklad odpovědi na léčbu platinovým derivátem

Na základě pozitivních výsledků studie NOVAV aktualizujeme kapitolu 17. Modré knihy Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57), podkapitolu 17.1.2.2 "Pacientky, u nichž je předpoklad odpovědi na léčbu platinovým derivátem". 

Niraparib - udržovací léčba rekurentního ovariálního karcinomu (2. a vyšší linie) nezávisle na stavu BRCA

Niraparib je Evropskou lékovou agenturou (EMA) schválen v indikaci udržovací léčby dospělých pacientek s rekurentním a na léčbu platinou senzitivním high-grade serózním epiteliálním karcinomem vaječníků, vejcovodů nebo primárním karcinomem pobřišnice, které reagují (úplně nebo částečně) na chemoterapii na bázi platiny.

Aplikuje se jedenkrát denně per os v iniciální dávce 300 mg/den. Dávka může být snížena po 100mg krocích na 200 a 100 mg/den. Podává se do progrese onemocnění.

Indikace je založena na pozitivních výsledcích studie NOVA. Přípravek zatím není hrazen z prostředků zdravotního pojištění, proto je v případě indikace potřeba schválení zdravotní pojišťovnou.

Literatura:

  1. Souhrn údajů o přípravku Zejula, sukl.cz
  2. Mirza MR et al. N Engl J Med. 2016;375:2154-2164
  3. https://www.ema.eu.../human/EPAR/zejula