Otevřeno Centrum pro peritoneální karcinomatózu

Komplexní onkologické centrum FN v Olomouci otevřelo nové centrum úzce specializované na problematiku diagnostiky a léčby peritoneální karcinomatózy. 

Vážené kolegyně a kolegové, vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vám oznámili, že Komplexní onkologické centrum FN v Olomouci otevřelo nové centrum úzce specializované na problematiku diagnostiky a léčby peritoneální karcinomatózy. V tomto centru jsou pod vedením vysoce kvalifikovaných specialistů k dispozici všechny modality zaměřené na terapii této specifické onkologické problematiky. Bližší informace nejen pro lékaře, ale i pro pacienty jsou k dispozici na těchto odkazech:


www.karcinomatoza.cz
www.hipec-olomouc.cz

Těšíme se na Váš zájem a případnou budoucí spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.,v.r.
ředitel FN Olomouc

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., v.r.
přednosta Onkologické kliniky FNOL
vedoucí KOC FNOL

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., v.r.
přednosta I.chirurgické kliniky FNOL

MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., v.r.
zástupce přednosty I.chir.kl. FNOL pro LP
vedoucí chirurgické skupiny Centra pro
peritoneální karcinomatózu