Komplexní prediktivní testování u solidních nádorů metodou NGS

Společnost českých patologů ČLS JEP a Česká onkologická společnost ČLS JEP shrnuje informace o stávajícím stavu prediktivního testování NGS v přehledném materiálu.  

Prohlédněte si prezentaci

 • Vyšetření bude prováděno výhradně na základě indikce multidisciplinárního indikačního semináře KOC jedná se o komplexní vyšetření somatických aberací na úrovni DNA a RNA v definovaných indikacích: 
  • karcinom plic
  • kolorektální karcinom
  • karcinom prsu
  • další méně časté diagnózy a nádory neznámého zdroje
 • Vyšetření NENAHRAZUJE stávající algoritmy prediktivního testování,
 • nejedná se o vyšetření určené pro plošné vyšetřování všech nádorů,
 • neznamená automatickou možnost testování každého jednotlivého markeru v přímé vazbě na konkrétní lék.