Kulatý stůl na téma personalizovaná zdravotní péče

Na začátku prázdnin letošního roku, 1. července, se konal kulatý stůl zaměřený na personalizovanou zdravotní péči.

Stůl byl pořádán Zdravotnickým deníkem a zúčastnili se ho bývalý ministr zdravotnictví A. Vojtěch, mgr. I. Storová, ředitelka SUKL, náměstek ředitele VZP ing. D. Šmehlík a řady onkologů reprezentoval prof. MUDr. J. Fínek, DrSc., MBA, místopředseda České onkologické společnosti. Odborníci se věnovali tématu personalizované zdravotní péče. Výstupy bohaté diskuze byly zaznamenány a publikovány v celkem čtyřech článcích na portálu www.zdravotnickydenik.cz. Vy máte možnost si je prostřednictvím níže uvedených odkazů přečíst také.