Indikace genomického testování

Členové výboru ČOS schválili na svém zasedání 22. 11. 2022 aktualizovaná indikační kritéria, která budou podmínkou pro úhradu genomického testu a jejich znění bude zavzato do textu dalšího vydání Modré knihy.  

Indikační kritéria pro genomické testy 

Indikační kritéria možnosti použití multigenového testu (MammPrint, OncotypDX) u pacientek s hormonálně pozitivním, HER2 negativním časným karcinomem prsu, u kterých není zcela jasný přínos léčby adjuvantní chemoterapií na základě klinicko-patologických charakteristik.