Seznam diagnóz pro protonovou léčbu

Seznam diagnóz pro protonovou léčbu schválený Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Radioterapie protony u dětských malignit

Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření u dětských pacientů lze zvážit v těchto případech:

  • ozařování kraniospinální osy (meduloblastom),
  • nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů
  • nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů
  • paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů 
  • ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů, 
  • nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu optických drah druhostranného oka.

Radioterapie protony u dospělých pacientů

Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření lze zvážit v těchto případech:

  • vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů, 
  • nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou technikou zajistit ochranu optických drah druhostranného oka, 
  • vzácné typy nádorů nebo nezvyklá lokalizace nádorů v blízkosti kritických orgánů,
  • nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická radioterapie, radiochirurgie).

1.9.2015

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
ČLS JEP