Konference Prevon 2017

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017. Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a cílem bylo diskutovat úspěchy a problémy stávajících screeningových programů, jejich metodiky a výsledky, ale také nově plánované programy časného záchytu vážných onemocnění, zahraniční zkušenosti a v neposlední řadě představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. 

Konference se konala pod záštitou Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.

Informace o konferenci, tiskovou zprávu, prezentace, fotografie, video a rozhovory najdete na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky.