Vyhláška o preventivních prohlídkách

S účinnosti od 17. října 2016 vychází ve Sbírce zákonů Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 317/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách z dubna 2012 

Vyhláškou o preventivních prohlídkách č. 317/2016 Sb. se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách z dubna 2012 

Jde o prováděcí předpis k novému zákonu o zdravotních službách. Vyhláška stanoví druhy, obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, okruhy osob, kterým jsou jednotlivé druhy preventivních prohlídek poskytovány, a okruhy poskytovatelů, kteří preventivní prohlídky provádějí.