Jak zajistit, aby péče o pacienty se stomií byla komplexní ... ?

Cílem přednášky, která zazněla na edukačním semináři pro praktické lékaře v rámci BOD 2016, je snaha o zajištění dostupnosti kvalitní péče všem pacientům s vytvořenou stomií.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly v rámci Vzdělávacího programu pro praktické lékaře na BOD 2016.