Záznam vzdělávacího semináře pro praktické lékaře „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ , Brno 2019

Záznam vzdělávacího semináře pro praktické lékaře „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ , Brno 2019

Dne 10. května 2019 zorganizovala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XLIII. Brněnských onkologických dnů a XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již sedmý ročník celodenního vzdělávacího programu pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Sedmý ročník se věnoval problematice onkologické prevence a protinádorové léčby, včetně stavů, se kterými se při onkologické léčbě může ve své ambulanci setkat i praktický lékař. První blok, pořádaný ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů České Republiky a se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, se podrobně věnoval tématu dispenzarizace onkologických pacientů v ambulanci praktického lékaře. 

Seznam přednášek:

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ 2019 bylo spolufinancováno Brněnskými onkologickými dny 2019 a Českou onkologickou společností ČLS J.E.P. 

Před každou přednáškou jsme přednášejícímu položili jednu otázku, odpovědi byly určeny onkologickým pacientům

Abecední přehled přednášek pro praktické lékaře podle témat