doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.

FN Olomouc, Urologická klinika a Kroměříž a Hradec Králové a UK ( Olomouc)

Externí spolupracovník, sympatizant ČOS sekcí - není členem ČOS: Sekce uroonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.