VYHODNOCENÍ RADIKÁLNÍCH CYSTEKTOMIÍ NA UROLOGICKÉ KLINICE LF UP A FN OLOMOUC

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Martin Hrabec; doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; A. Lamla; MUDr. Aleš Vidlář; MUDr. Kamil Belej, Ph.D.; František Záťura

CÍL
Práce hodnotí radikální cystektomie provedené v letech 2003 a 2004 na urologické klinice FN v Olomouci z hlediska jejich časných a pozdních pooperačních komplikací, délky přežití pacientů, srovnání klinického a patologického stagingu, délky hospitalizace, endosonografie a bimanuální palpace, typů derivací a sdružených výkonů.

METODY
Uvedené faktory jsme hodnotili u 60 pacientů, kteří v uvedeném období podstoupili radikální cystektomii pro karcinom močového měchýře.

VÝSLEDKY
Při stanovení kategorie T jsme byli nejúspěšnější u T1 a T4, endosonografie je u pacientů po radikální cystektomii přesnější než bimanuální palpace, CT je málo přesná v posouzení pánevní lymfadenopatie, nejčastější derivací byla ureteroileostomie, sdruženým výkonem apendektomie, nejčastější časné pooperační komplikace byly ranné a kardiovaskulární, pozdní pak střevní neprůchodnost a metabolické komplikace. Přežití pacientů je závislé na stádiu onemocnění.

ZÁVĚR
Cílem je možnost kvalifikovaně informovat pacienty, kteří u nás budou operováni, o výsledcích operace nejen na podkladě literárních údajů, ale i na základě našich vlastních zkušeností.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006