Vyhodnocení radikálních cystektomií na Urologické klinice LF UP a FN Olomouc.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 204

Autoři: A. Lamla; doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; MUDr. Aleš Vidlář

Cíl
Práce srovnává radikální cystektomie provedené v letech 2003-2004 a 2005-2006 na Urologické klinice FN Olomouc z hlediska časných a pozdních pooperačních komplikací, délky přežití pacientů, srovnání klinického a patologického stagingu, rozdíly v patologických stadiích mezi pacienty primárně z Urol.kl. FNO a ze spádu, počet cystoskopií či endovýkonů před cystektomií, dále poukazuje na tendence v derivačních výkonech.

Metody

Uvedené faktory jsme hodnotili u 110 pacientů, kteří v uvedeném období podstoupili radikální cystektomii pro karcinom močového měchýře.

Výsledky

Při stanovení kategorie T jsme byli nejúspěšnější u T1 a T4, endosonografii jsme u pacientů po radikální cystektomii shleda-
li přesnější než bimanuální palpaci, nejčastější derivací byla i přes tendenci k ortotopickým ureteroileostomie, sdruženým výkonem apendektomie, od které ustupujeme, nejčastější časné pooperační komplikace byly ranné a kardiovaskulární, pozdní pak střevní neprůchodnost, ureter. obstrukce a metabolické komplikace.

Závěr

Cílem je možnost informovat odbornou veřejnost o problematice časných indikací k radikální léčbě, dále kvalifikovaná informovanost pacientů, kteří u nás budou operováni, o výsledcích radikálních operací s možností blíže se seznámit s problematikou „měchýřové“ onkologie nejen v laickém rozsahu.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007